REGULAMIN OGŁOSZEŃ

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych w portalu rynek.kk24.pl

§ 1

Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom BEZPŁATNEGO publikowania oraz BEZPŁATNEGO przeglądania ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia oraz w każdej chwili usunąć ogłoszenie bez podawania przyczyn, w szczególności, jeśli narusza lub nosi ono znamiona naruszenia zapisów niniejszego regulaminu.

§ 2

Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

§ 3

Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

§ 4

Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu zakończenia emisji ogłoszenia, w którego treści były zawarte. Ogłoszenia są zamieszczane na okres 40 dni. Aby kontynuować emisję, ogłoszenie należy zamieścić ponownie.

§ 5

Użytkownik ma możliwość wcześniejszego usunięcia swojego ogłoszenia, używając unikalnego kodu i numeru ogłoszenia, które uzyskiwane są po jego zamieszczeniu.

§ 6

Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, powtarzanie ogłoszeń o identycznej treści od tego samego ogłoszeniodawcy, wątpliwej wartości, reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów.

§ 7

W szczególności zabrania się oferowania: pisania prac maturalnych i dyplomowych, zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglądanie reklam, zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet, zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych, zarabiania przez uczestniczenie w grach hazardowych, pracy w agencjach towarzyskich, leków i produktów farmaceutycznych, rzeczy pochodzących z kradzieży, wyrobów tytoniowych i alkoholowych, kopii materiałów chronionych prawem autorskim, materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, materiałów pornograficznych, broni i narkotyków. Zgodnie z ustawą o Ochronie zwierząt, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 zabroniona jest również sprzedaż zwierząt pochodzących z niezarejestrowanych hodowli a tym samym bez rodowodu.

§ 8

Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia – na przykład do celów marketingowych. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

§ 9

W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie, za umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

§ 10

Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.

§ 11

Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.

§ 12

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.

Kędzierzyn-Koźle, 12.02.2017

Top